Danışma MerkezimizBiz Kimiz?

Kadın Dayanışma/Danışma Merkezinde;

Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın dayanışması esası ile yürütülür. Kadına yönelik şiddetin toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizlikten kaynaklandığı, kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı birlikte mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Kadınlara destek verirken, onların adına karar verilmez aksine kendilerinin aldığı kararlar hakkında dayanışma gösterilir. Kararlarından dolayı hiçbir kadın yargılanmaz. 

Bağımsız Kadın Derneği’ ne başvuran kadınlarla kurulan iletişim: şiddete maruz kalan kadınlarla görüşmeleri sürdürecek kadınlar, kendi değer sistemlerini ve inançlarını görüşme sürecinde göz önünde bulundurmazlar. Görüşme sırasında temel olan kadının şiddet yaşamış olmasıdır. Bağımsız Kadın Derneği’ nde hiç kimse gerekçesi ne olursa olsun şiddeti onaylamaz, hiçbir kadının şiddeti hak ettiği düşünülmez. Kadına yönelik şiddeti üreten toplumsal önyargıların, değerler sisteminin sorgulanması amaçlanır. Bu ilk adımdan sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, şiddet nedeniyle başvuran kadınların kendi hayatları hakkında verecekleri kararlar şiddet ortamına geri dönmek dahil ne olursa olsun müdahale edilmemesidir. Önemli olan kadının şiddetle mücadele yolları hakkında bilgilenmesi ve bireysel güçlenmesinde yol kat etmesidir. 

Danışmalık almak isteyen kadınlarla genellikle önce telefonla görüşülür. Kadınlar, derneğin telefonuna rahatlıkla ulaşabilmekte, kim, zaman kurum ve kuruluşlar tarafından yönlendirilmektedirler. Dernek adresine kurumsal yönlendirme ile, arkadaşı aracılığı ile, broşürler, basın ve internet yolu ile ulaşan kadınlar, telefon etmeden de merkeze gelebilmektedirler. Yüz yüze görüşmelerin ardından seçenekler birlikte gözden geçirilir. Kadınlar talepleri doğrultusunda gerekli kurumlara (Karakol, Cumhuriyet Savcılığı, Kadın Sığınma Evleri ) yönlendirilecekleri gibi, dayanışma merkezinden psikolojik, sosyal, hukuki destek almayı sürdürebilmektedirler.