Bağımsız Kadın Derneği Mersin’de Kadına Yönelik Mücadelede Yerel İşbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan Proje Yürütüyor.22.08.2013

Bağımsız Kadın Derneği Mersin’de Kadına Yönelik Mücadelede Yerel İşbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan Proje Yürütüyor
 
1996 yılından bu yana Mersin’de faaliyet gösteren Bağımsız Kadın Derneği “Yerel Güçlü Bir Kadın İnisiyatifi İçin” adını taşıyan yeni projesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen proje ile şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sunan Kadın Danışma Merkezi ekipman ve personel desteği ile güçlendirilmiş, toplumun çeşitli kesimleri için bilgilendirme materyalleri geliştirilmiştir. 
 
Mersin genelinde düzenlenecek mahalle toplantıları ve  ev toplantıları ile şiddete maruz kalan ya da risk altında olan kadınalara ulaşmayı hedefleyen proje; muhtarlıklar, ilgili kamu kuruluşları, sosyal görevliler, emniyet görevlileri ve Mersin’de yaşayan kadınlardan oluşturulacak mahalle temsilcisi kadınlar gibi yerel tarafları çeşitli etkinliklerle bir araya getirerek bu taraflar arasında iletişim ve işbirliği geliştirilmesi çalışmalarını gerçekleştirecek. Proje ile Mersin’de şiddete maruz kalan kadınlara destek mekanizmaları gelişitirilmiş olacağı gibi aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel kadın inisiyatiflerinin güçlendirilmesi sağlanmış olacak.
 
Proje kapsamında, bir yandan yerel ilgililerin konu hakkında görüş alışverişinde bulunarak işbirliği geliştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu sayede şiddete maruz kalan kadınların güçlendirilip desteklenmesi için yerel sistemin geliştirilmesine katkı sağlanarak,  şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kadınların; danışma/dayanışma merkezinden ve ilgili kamu kuruluşlarından destek almaları kolaylaştırılacak.
 
Projenin ilk ayağı Muhtarlar toplantısı
 
Gerçekleştirilecek faaliyetler arasında mahalle muhtarlıkları, ilgili kamu kuruluşları ve sivil  toplum kuruluşları gibi farklı taraflar arasında diyalog ve iş birliği ortamını sağlayacak çeşitli eğitimler ve toplantılar düzenlenmesi yer almakta. Ayrıca, kurulacak ağ aracılığı ile mahallelerde bilgilendirme çalışmaları yürütülecek, şiddet vakaları izlenecek, uygulamalar ve destek hizmetlerindeki yetersizlikler ve ihtiyaçlar konusunda sonuçlara ulaşılacak.
Projenin ilk etkinliği olan toplumsal cinsiyet, kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların yasal hakları seminerinin mahalle muhtarları ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla  düzenlenmesi planlanmakta. Proje, Mersin’de gerçekleştirilecek benzer bir çok başka etkinliklerle kasım/2014 tarihine kadar sürecek.
 
Tüm Çalışmalar »