I.KADIN FORUMU25.10.2014

ilkini düzenlemiş olduğumuz I.Kadın Forumu'muzda Nazik IŞIK,Mücella YAPICI, Şenal SARIHAN ve bizimle birlikte olan davetlilerimizle birlikte "Yerel Güçlü Bir Kadın İnisiyatifi için"  toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeyi,kadına yönelik şiddetin sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile önlenebilecek bir sorun olmadığını,  sağlıktan tarıma,  sosyal hizmetlerden istihdama, adaletten sosyal güvenliğe, eğitimden vergilendirme politikalarına kadar her alanda bu şiddetin kaynağını oluşturan eşitsizliğin giderilmesinin sağlanması yönünde adımlar gerektirdiğini ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kamusal hizmetlerin yerel sunucusu konumunda olan belediyelerin ve kamu kuruluşlarının tüm yerel yetkililerinin sorumluluk kapsamlarını konuştuk. Sivil toplum kuruluşları, alana ilişkin çalışmaları olan akademik merkezler, kent konseyleri, kent konseyi çerçevesindeki kadın meclisleri, kadın platformları ve kamu yetkilileri ile konuya ilişkin kadın hareketinin biriken deneyim ve bilgilerini paylaştık, uluslararası sözleşmeler ve yasal mevzuat hakkında gelişmeleri ve değişiklikleri bir kez daha gözden geçirdik,  kadına yönelik şiddetle mücadele ağını genişletmek,  toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşları ve sorumluluğu olan tüm taraflar  ile görüş alışverişinde bulunduk.

II.Kadın Forumu'nda kadın alanında gerçekleştirilmiş ve gerçekleşecek olan tüm olumlu gelişmelerle birlikte kaldığımız yerden devam edebilmek ümidiyle....

Tüm Etkinlikler »