Kadına Yönelik Şiddet22.08.2013

Kadına yönelik şiddet, kadının toplumdaki ikincil konumuna dayalı olarak kadına uygulanan her türlü şiddet eylemi ya da tehdididir. Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, ”Kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan,  her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına dair tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması” olarak tanımlanmaktadır. (Birleşmiş Milletler’ in 1993 yılında kabul ettiği Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi)
 
Aile İçende Kadına Yönelik Şiddetin Çeşitli Görünümleri
 
Aileiçi şiddet ve fiziksel şiddet gündelik tanımlamalarda birbirlerinin yerine konmaktadır. Oysaki aile içinde kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik, cinsel ve ekonomik görünümleriyle de kadınların hayatını etkilemektedir.
 
Psikolojik  Şiddet
 
Bağırmak, Hakaret etmek, Aşağılamak, Başka kadınlarla kıyaslamak, Kadının nasıl giyineceğine, Nereye gideceğine, Kimlerle görüşeceğine onun yerine karar vermek, Kadına ve ya çocuklara zarar vermekle-öldürmekle tehdit etmek, Diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak, Kendini geliştirmesine engel olmak, Yaşadığı şiddetin sorumlusu olarak görmek, Kültürel farklılıklarını reddetmek, bastırmaya çalışmak veya bu gerekçeyle kötü muamelede bulunmak.
 
Cinsel Şiddet
 
Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ve istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak, Çocuk doğurmaya zorlamak, Kürtaja zorlamak, Çocuk doğurmamaya zorlamak, Fuhuşa zorlamak, Cinsel organlarına zarar vermek, Cinsel özellikleri bakımından başka kadınlarla kıyaslamak.
 
Ekonomik Şiddet
 
Kadının çalışmasına izin vermemek, istemediği işte zorla çalıştırmak, Kadının para harcamasını kısıtlamak, Az para vererek çok şey beklemek, Aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak, Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak, Kadının terfi etmesini engelleyecek kısıtlamalar getirmek (iş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel olmak),K adının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellemek, iş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak.
 
Fiziksel Şiddet
 
İtip kakmak, Vurmak, Tokatlamak, Tartaklamak, Tekmelemek, Kesici-vurucu ya da yakıcı nesne ve maddelerle bedene zarar vermek, Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak.
Tüm Yazılar »