Sağlık çalışanları ve şiddet22.08.2013

(İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından 2005'te yayınlanan "Cinsiyete Dayalı Şiddet Olgularına Sağlık Personelinin Yaklaşımı" kitabından alınmıştır)
 
Şiddet, fiziksel hasar ve ruhsal acıya neden olur. Çok sayıda çalışma göstermektedir ki, fiziksel ya da cinsel istismar yaşamış kadın ve çocukların gelecekteki yaşamlarında da sağlık sorunları yaşama riskleri yüksektir.
 
Sağlık çalışanları bir kadının şiddet yaşadığına tanık olduğunda çoğunlukla yapabilecekleri fazla bir şeyin olmadığına inanırlar. Oysa söyleyeceklerinin ve yapacaklarının şiddet yaşayan kadın üzerinde etkisi olacaktır. İlk görüşmede şiddetin açığa çıkarılması güçtür, ancak sorular sormak konu ile ilgilenildiğine işaret eder, kadınları kendilerinin ve çocuklarının yaşadığı şiddeti açığa vurmak konusunda cesaretlendirir. İdeal olan, sağlık çalışanlarının bulundukları bölgedeki hizmet örgütleri ve kadın grupları ile koordineli bir çalışma yürütmesidir.
 
Hastanın kliniğe gelişi sırasında;
 
1. Acil bir tehlike olup olmadığının ölçümü yapılmalıdır. Kadın kendisini ya da çocuğunu ne ölçüde tehlikede görüyor, bu belirlenmelidir. Eğer tehlike görüyorsa, seçeneklerini düşünmesi konusunda yardımcı olunmalıdır. Destek alabileceği bir akrabası, arkadaşı var mı? Destek merkezlerinin telefonlarına ulaşabilir mi?
 
2. Uygun bakım sağlanmalıdır. Cinsel saldırıya maruz kalmış kadınlar için acil doğum kontrol önlemi, cinsel yolla bulaşabilecek enfeksiyonlara karşı önlem düşünülmelidir. Gerekliliği açıkça belli olmadıkça ruh durumunu değiştiren ilaçlar reçete edilmemelidir, çünkü bunlar saldırıları önceden tahmin edip tepki verme becerisini yok edebilir.
 
3. Kadının içinde bulunduğu durumun kayda geçirilmesi gerekir. Klinik kayıtlarda “bıçak yarası” vb genel ifadeler kullanılmaktadır. Oysa maruz kalınan şiddetin hikayesinin, fiziksel ve psikolojik belirtilerin dikkatlice kaydı yapılmalıdır.
 
4. Bir güvenlik planı geliştirilmelidir. Kadınlar kişisel bir güvenlik planları olduğunda şiddetle daha kolay baş edebilirler. Güvelik planı bir çantayı, parayı hazır tutmayı, gidilecek yerleri önceden belirlemeyi vb içerir. Bu plan kadınların rahatça okuyabileceği kliniğin lavabosuna, muayene odasının duvarına asılabilir.
 
5. Kadınlar hakları konusunda bilgilendirilmelidir. Kadınlar içinde bulundukları durumu açığa vurma kararı aldıklarında, doktor şiddetin suçlusunun kendisi olmadığını vurgulamalıdır. Sağlık personeli, şiddete uğrayanlar için yasaların ne gibi koruma sağladığını, kadınların ve çocukların haklarını nerede arayabileceklerini bilmelidir.
 
6. Kadınlar bölgedeki kurumlara yönlendirilmelidir. Sağlık çalışanları, şiddete uğrayan kadın ve çocukları erken aşamada belirleyerek, bölgedeki kurumlara yönlendirerek destek verebilir. Kadın ve çocukların ihtiyaçları genelde sadece sağlık sektörünün verdiklerinin ötesine geçer. 
Tüm Yazılar »